Zakúpením vstupenky zákazník súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami usporiadateľa na kultúrnompodujatí. Vstupenku je zakázane kopírovať, upravovať alebo použiť na ďalší predaj. Zmena alebo zrušenie termínu podujatiaje vyhradená. Náhrada za výdavky spojené so zrušením podujatia ( dopravné náklady, ubytovanie atď. ) sa neposkytuje.Usporiadateľ v takom prípade oznámi náhradný termín podujatia. V prípade, že by nebolo možné usporiadať podujatie vnáhradnom termíne a bolo by definitívne zrušené, majiteľ vstupenky má nárok na vrátenie plnej výšky ceny vstupenky.

Tlačená verzia vstupenky s poškodeným čiarovým kódom, alebo nečitateľným kontrolným kódom je neplatná. Vstupenkukupujte výhradne z oficiálnej stránky usporiadateľa www.darkroom-music.com , tým sa vyhnete riziku zakúpenia neplatnejvstupenky. Vstup na podujatie je od 18 rokov. Nulová tolerancia užívania, prechovávania a distribúcie psychotropných aomamných látok. Účasťou na podujatí dávate usporiadateľovi súhlas na vyhotovanie a zverejnenie audiovizuálneho záznamuz podujatia. Všeobecné obchodné podmienky a kontakty nájdete na www.darkroom-music.com.Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon image/svg+xml
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon image/svg+xml